Nasze projekty

Nasze projekty

ROK 2016

plany, plany, plany: Zamojska Gra Miejska, questy, warsztaty dla seniorów…

ROK 2015
– Prowadzenie zajęć wprowadzających osoby w wieku 50+ w cyfrowy świat przeciwdziałając ich wykluczeniu cyfrowymi. Prowadzącymi zajęcia byli Latarnicy Polski Cyfrowej – trenerzy kompetencji cyfrowych osób w wieku 50+.
– Quest „Na tropie zaginionego wartownika” w ramach EDD 2015

ROK 2014
– Prowadzenie zajęć wprowadzających osoby w wieku 50+ w cyfrowy świat przeciwdziałając ich wykluczeniu cyfrowymi. Prowadzącymi zajęcia byli Latarnicy Polski Cyfrowej – trenerzy kompetencji cyfrowych osób w wieku 50+.
– Zamojska Gra Miejska „Dziedzictwo – źródło tożsamości” w ramach EDD 2014

ROK 2013
– Konferencja Aktywni 50+ w nowoczesnym świecie
– współpraca z Latarnikiem Polski Cyfrowej w ramach ogólnokrajowego programu Polska Cyfrowa Równych Szans
– Europejski Dzień Języków 2013
– Zamojska Gra Miejska „Nie od razu Polskę zbudowano” w ramach EDD 2013
– Akcja Masz głos, masz wybór!
– Udział w Wędrującej Estradzie organizowanej przez ZDK w Zamościu
– Warsztaty Podróżników
– EKOWOSKA – razem dbamy o środowisko
– Europejski Dzień Języków 2012
– Zamojska Gra Miejska „Tajemnice codzienności” III misja (zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012)
– Akcja Masz głos, masz wybór!
– Konkurs plastyczny „Moja Unia Europejska”

ROK 2011
– Europejski Dzień Języków 2011 „Multilingual Ideal City”
– Zamojska Gra Miejska II misja (zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2011)
– Konferencja otwierająca Europejskie Dni Dziedzictwa dla województwa lubelskiego „Kamienie milowe”
– Konkurs „Kamienie milowe Zamościa”
– Polska Prezydencja w Radzie UE – Happening „Europe here we come!”
– Europiada – konkurs wiedzy o UE
– Konkurs wiedzy o UE – Droga do Bruksel(k)i

ROK 2010
– Europejski Dzień Języków 2010 „Multilingual Ideal City”
– Zamojska Gra Miejska I misja (zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010)