Jak zostać jednym z nas

Jak zostać jednym z nas?

Jesteś osobą energiczną, pełną pomysłów i chcesz działać na rzecz Zamościa i Roztocza? Zostań jednym z nas!

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia „Projekt-Europa” należy wyrazić taką chęć akcesu za pomocą maila.

czlonkowie