Władze

Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu: Barbara Kolbus
Wiceprezes Zarządu: Paweł Kalinowski
Skarbnik: Sylwia Kalinowska
Członek Zarządu: Katarzyna Kozłowska
Członek Zarządu: Katarzyna Miska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marcin Podsiało
Agnieszka Musolf-Parol
Michał Miszczuk